Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

nothingmore
21:58
1281 6ecb 390
Reposted fromkotowate kotowate viaohhmarigold ohhmarigold
nothingmore
21:54
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viazdzir zdzir
nothingmore
21:53
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis
nothingmore
21:52
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
nothingmore
21:51
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viadawit dawit
nothingmore
21:44
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viainmybetterworld inmybetterworld
nothingmore
21:44
6910 19f1 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viauciekam uciekam

November 28 2017

nothingmore
20:54
nothingmore
20:52
2211 9020 390
Reposted fromfelicka felicka viacitiesofnight citiesofnight
20:52
3357 5ecc 390
Reposted fromget-fit get-fit viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
20:52
5293 d595 390
Reposted fromuniesienia uniesienia viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
20:52
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
20:51

Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

— Oscar Wilde
Reposted fromzabka zabka viacitiesofnight citiesofnight
20:51
ludzie pytają mnie gdzie będę za rok - kurwa mać, ja nawet nie wiem gdzie teraz jestem.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromdivi divi viacitiesofnight citiesofnight

November 14 2017

nothingmore
15:54
Potwory umysłu są znacznie gorsze niż te istniejące naprawdę. Strach, zwątpienie i nienawiść okaleczyły więcej osób niż jakiekolwiek zwierzęta.
— Christopher Paolini
Reposted fromavooid avooid viaperfectsense perfectsense
nothingmore
15:54
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
15:53
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
(via inffectum)
nothingmore
13:51

Płaczę cicho, nie okazując słabości, wiedząc że nią hańbisz. 

— ja
13:50
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viacitiesofnight citiesofnight
nothingmore
13:50
Kryzys tożsamości najlepiej smakuje w listopadzie. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl