Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

nothingmore
21:46
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
nothingmore
21:38
I wiesz co najbardziej zabolało?
To że dałem z siebie wszystko
A to wciąż za mało
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
nothingmore
21:31
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadreamerlive dreamerlive

May 23 2015

nothingmore
20:17
2442 f1dc 390
nothingmore
19:41
nothingmore
18:05
Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue viaopisowo opisowo
nothingmore
00:20
0880 d299 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaopisowo opisowo

May 16 2015

nothingmore
18:40
5152 8e62 390
córka grabarza
Reposted fromaviee aviee viapsychodelik psychodelik

May 15 2015

nothingmore
20:10
Masz do wyboru setki, może nawet tysiące słów. Użyj wszystkich, zanim powiesz komuś, że go kochasz. Bo od tej pory będzie cię miał jeśli nie w garści, to 
jak na dłoni. 
— Piotr Adamczyk
Reposted fromzenibyja zenibyja
nothingmore
20:07

May 14 2015

nothingmore
23:05
- Powiem Ci, że w ostatnim okresie jakoś tak smutno mi się żyje.
- W ostatnim okresie to znaczy od kiedy?
- Od przedszkola...
Reposted fromscorpix scorpix viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
23:04

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

May 11 2015

00:18
5654 4b20 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialexxie lexxie
nothingmore
00:17
0382 1868 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadybirdka ladybirdka
nothingmore
00:17
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea vialadybirdka ladybirdka
nothingmore
00:17
Wspom­nienia og­rze­wają człowieka od środ­ka. Ale jed­nocześnie siekają go gwałtow­nie na kawałki.
— Haruki Murakami
Reposted from15kwietnia 15kwietnia vialadybirdka ladybirdka
00:16
8356 673c 390
Reposted fromklauudus69 klauudus69 vialadybirdka ladybirdka

April 22 2015

nothingmore
22:26
Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc we własnym łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll

April 15 2015

nothingmore
20:09
6831 65fe 390
Reposted fromxawery xawery viamolotovcocktail molotovcocktail

April 11 2015

nothingmore
11:45
8595 b177 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadybirdka ladybirdka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl